Objednávka on-line

Kontakt na dispečink

+420 603 811 093

info@daketlog.cz

On-line objednávka

Firma/osoba (vyžadováno)

Ulice (vyžadováno)

PSČ a město (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Místo nakládky
(vyplňujeme pouze pokud je jiné než adresa objednavatele)

Váha, objem, rozměr

Počet KS / Palety

Počet KS / Palety

ADR

Zvláštní podmínky při zabezpečení

Kontakt na místo nakládky
(Jméno a Příjmení - telefon nebo mobil)

Datum nakládky (vyžadováno)


Místo vykládky
(přesně vyplníme i s možnými bližšími informacemi)

Datum vykládky (vyžadováno)

Kontakt na místo vykládky
(Jméno a Příjmení - telefon nebo mobil)