Objednávka on-line

Kontakt na dispečink

+420 603 811 093

info@daketlog.cz

On-line objednávka

  Firma/osoba (vyžadováno)

  Ulice (vyžadováno)

  PSČ a město (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Místo nakládky
  (vyplňujeme pouze pokud je jiné než adresa objednavatele)

  Váha, objem, rozměr

  Počet KS / Palety

  Počet KS / Palety

  ADR

  Zvláštní podmínky při zabezpečení

  Kontakt na místo nakládky
  (Jméno a Příjmení - telefon nebo mobil)

  Datum nakládky (vyžadováno)


  Místo vykládky
  (přesně vyplníme i s možnými bližšími informacemi)

  Datum vykládky (vyžadováno)

  Kontakt na místo vykládky
  (Jméno a Příjmení - telefon nebo mobil)